Yazılım

 

FrameNet

 

Uygulama geliştirme sürecini hızlandıran, kaynak kullanımını tek bir noktadan idare eden, olası programlama hatalarını minimuma indirerek sistem güvenilirliğini artıran, geliştirilen program parçacıklarının belirli bir tasarım modeline uymasını zorunlu kılan bir alt yapıdır.

Bu alt yapı uygulama geliştirme süreçlerini önemli ölçüde kısaltarak uygulamanın kısa sürede devreye alınmasını sağlayarak ve projelerin maliyetlerini azaltmaktadır.

Tüm sistem Java J2EE teknolojisine uygun olarak hazırlanmış olup, her türlü uygulama sunucusu üzerinde çalışabilmektedir.

Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemi Yazılımı - eMOVE


J2EE mimarisinde, tamamen uygulama sunucusu üzerinde çalışan ve web üzerinden hizmet veren bir Filo Yönetim ve Araç Takip yazılımıdır. Yazılım J2EE standartlarına uygun olarak yazılmış olup, J2EE desteği olan her türlü uygulama sunucusu üzerinde çalışabilmektedir.

Limnigraph Yönetim Yazılımı


Nehirlerde, barajlarda, göllerde, sulama kanallarında, yeraltı kuyularında, taşkın kontrollerinde, atık su idaresi, kıyı dizaynı ve çevre çalışmalarında su seviye ölçümlerinde kullanılmakta olan Akım Elektronik Ltd. Şti.'ne ait Limnigraph cihazlarının el bilgisayarlarından yönetilmesini sağlayan Java tabanlı bir uygulamadır. Cihazın topladığı verilerin bilgisayara alınmasını, alarmların takibini ve cihazın kurulum ve ayarlama işlemlerini yapabilmek amacı ile geliştirilmiş olan yazılım J2ME teknolojisi ile Midlet bazlı olarak geliştirilmiştir

TÜRKÇE